Cjenovnik

Usluge posredovanja pri prodaji nekretnina

Podgorica 

3 % od postignute prodajne cijene

Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Žabljak 

5 % od postignute prodajne cijene

Usluge posredovanja pri davanju u zakup nekretnina

Podgorica , Budva,
Tivat, Kotor, Hereceg Novi

za ugovore do 12 mjeseci – 10 % rente za svaki mjesec
za ugovore od 1 do 2 godine – 1 mjesečna renta
za ugovore od 2 do 5 godina – 2 mjesečne rente
za ugovore od 5 + godina – 3 mjesečne rente